په هامبورگ کې د افغانستان ۲۴. اونۍ (پنځه ورځنئ سيمينار

24. Hamburger-Afghanistan-Woche: 15. – 19. Juli 2019 Der Sunderhof, Forstweg 35, 21218 Seevetal bei Hamburg Tel 04105 / 621-0, www.dersunderhof.de ګرانو هېوادوالو، د افغانستان معلوماتي مرکز )افغانيک( او په هامبورگ کی د سياسي زده کړو ټولنه تاسو

په هامبورگ کې د افغانستان ۲۴. اونۍ (پنځه ورځنئ سيمينار Read More »

Nach oben scrollen